Vyjsť z doktorandskej ulity

konferenciaMarek GodovičRedakcia

 Doktorandské konferencie sú dobrou možnosťou pre študentov doktorandského programu stretnúť sa a konfrontovať sa so svojimi kolegami a kolegyňami s iných vysokých škôl, konfrontovať sa, či nadviazať nové spolupráce. Rovnako dôležité sú aj pri získavaní skúseností a aj názorov na svoj výskum či rozpracovanú dizertačnú prácu. Ešte väčšie prednosti to má, keď sa tento proces deje aj v medzinárodnom kontexte. Na brnenskej Divadelnej fakulte JAMU sa 20.-21. novembra 2015 konal už 7. ročník medzinárodnej konferencie doktorandských štúdii, ktorá sa z iniciatívy prof. Josefa Kovalčuka, každý druhý rok. Konferencie sa z našej fakulty v minulosti zúčastnilo niekoľko študentov. Témou posledného ročníka boli Current Challenges in Doctoral Theatre Research (Súčasné výzvy v doktorandskom výskume divadla).

   Program konferencie bol rozdelený na niekoľko tematických panelov. Študenti doktorandského štúdia z Južnej Afriky, Kanady, Francúzska, Španielska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Slovenska či Českej republike (celkovo účastníci pochádzali z troch kontinentov a štrnástich krajín) sa venovali vo svojich príspevkoch teoretickému aj praktickému výskumu. Sústredili sa na témy, performacie, textu, happeningu či politickému divadlu.Z pohľadu tvorcov, teoretikov, historikov. Niekoľko príspevkov obsahovalo prezentáciu vlastného výskumu v inscenáciách, ktoré autori a autorky vytvorili. Anna Hejmová z pražskej FaVU prezentovala performatívne podoby v rámci politickej propagandy v období socializmu či Ewa Żurakowska z DAMU prezentovala svoj výskum o tradičnej piesni umiestnený do industriálneho prostredia baní. Heike Gehring z Rhodskej univerzity v Juhoafrickej republike sa zamerala na konfrontáciu hudby a tanca s politickými zmenami v krajine. Pozornosť a diskusiu svojimi príspevkami vyvolal Tomasz Ciesielski z Lodžskej univerzity, ktorý pomocou kognitívnych vied skúma herecké techniky či Julien Daillère z rumunskej Umeleckej univerzity z Târgu Mureş, ktorý provokatívne navrhol spojenie vysvetliť pojem performatívneho umenia na príklade trávenia. Z pedagógov predniesli, ako hlavní speakri svoje príspevky, Ramune Baleviciute z Litovskej akadémie hudby a divadla a Louis Patrick Leroux z Concordia University v kanadskom Montrealu. Týkali sa nových metód práce na doktorandskom štúdiu na ich domovských univerzitách. Diskusie po jednotlivých blokoch prebiehali aj neformálne v podobe spoločenských večerov.

   7. ročník doktorandskej konferencie v Brne poskytol tvorivý a vedecký priestor na prezentáciu práce doktorandov, ktorá sa tak širšie dostáva do povedomia a môže sa stať aj cestou k medzinárodnej spolupráce. Tento fakt by mohol byť ešte viac zúročený, keby sa v rámci konferencie mohli konať aj užšie stretnutia nad rámec časového limitu jednotlivých blokov, v ktorých by mali účastníci konkrétnejšie diskutovať o svojich príspevkoch či divadelných kultúrach svojich krajín. 

iniciátor
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 27 28 29 30 31
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com