V jednom krutom mikrosvete

DNAJúlia Pecková

Posledná premiéra divadla LAB roku 2016 sa konala v zmysle otázky, či človek dokáže žiť bez strachu. Tejto témy sa držali tvorcovia inscenácie DNA, ktorej autorom je súčasný, populárny dramatik Dennis Kelly. Uvedenú divadelnú hru napísal na objednávku britského Národného divadla. Dielo bolo ocenené  ako najlepšia dráma festivalu súčasného divadla National Connections. Kelly sa vo svojej súčasnej hre venuje aktuálnym témam, ktoré sa dotýkajú nás všetkých, či už mladých alebo starých. Na príkladovej štúdii - skupiny mladých ľudí, ktorí žijú v rámci svojej malej uzavretej komunity, dramatik rozoberá zásadné témy, ktoré sú, nanešťastie, už stáročia vo svete prítomné. Strach, šikanovanie, neschopnosť konať, nemožnosť vymaniť sa spod mocenských pravidiel, deštrukcia seba samého, vnútorná prázdnota, zúfalosť... Nič pozitívne, vskutku, okrem lásky, ktorá je ale tak isto zničená prostredím, v ktorom sa zrodila. Skupinu teenagerov spojil život v gangu, komunite, partii. Zabávajú sa...» pokračovať v čítaní

Všetko, čo ste vlastne radšej nechceli vedieť o sexe...

Urbánny sexualizmusMartina Mašlárová

Jedným z veľkých on-line škandálov leta 2015 bol únik státisícov mien zo servera Ashley Madison, internetovej zoznamky pre neverných partnerov. Útok hackerov neušetril ani tých užívateľov, ktorí si za poplatok dali všetky svoje dáta zo stránky vymazať. Napriek tomu je služba stále populárna – v lete nasledujúceho roka bola zoznamka stále dostupná v 53 krajinách sveta a mala viac než 40 miliónov (!) klientov. Na druhej strane, novým trendom, ktorý sa vo svete čoraz viac udomácňuje, je „polyamory“, koncept konsenzuálnych polygamických vzťahov v rôznych podobách(1) – napríklad na stránke BBC Future vyšiel pred pár mesiacmi článok, ktorý tvrdil, že „multimilostné“ vzťahy sú možnou budúcnosťou toho, čo nazývame láskou.  Belgická sexuologička Esther Perel, ktorá rovnako ako Woody Allen žije v New Yorku, tvrdí, že ľudia by mali prehodnotiť svoje predstavy o ideáli monogamie, vernosti a „normálnosti“, pretože ľudská sexualita skrátka odmieta fungovať podľa pravidiel, ktoré...» pokračovať v čítaní

Nebo, peklo, raj...

Inscenácia Panoptikum Notre Dame v réžii Petra Palika, je spracovaním námetu svetoznámeho románu od Victora Huga Chrám Matky Božej v Paríži a doplnená o texty Chalíla Džibrána. Inscenácia je plná pohybového a bábkového divadla, divadla masiek a hudby, čím študenti Katedry bábkarskej tvorby vytvorili paletu obrazcov, zrkadlo predsudkov, strachu, rasy, pohlavia, náboženstva, spoločenského postavenia. » pokračovať v čítaní

Sartre inak zaodetý

MúrMartina Beňová

» pokračovať v čítaní

Na periférii života i javiska

PerifériaBohunka Vaňková

  Hra Periféria od českého autora Františka Langera poukazuje na pokrytectvo spoločnosti, ako aj na slepotu spravodlivosti. Hra sa stala veľmi úspešnou nielen vo vtedajšom Československu, ale aj v zahraničí.      Režisér, poslucháč divadelnej réžie VŠMU, Matúš Bachynec stavil na jej presvedčivosť a atmosféru a zároveň text aktualizoval. Do hlavných postáv hry typologicky obsadil Moniku Potokárovú (predtým v Divadle Lab hrala Mášu v Troch sestrách, Hanu vo Všetko za národ) a taktiež Martin Varínského (Čierny a Maďarský učiteľ vo Všetko za národ).     Text ponúka širokú škálu možností inscenovania, režisér siahol po aktualizácii do dnešnej doby Martin Varínsky ako Franci pôsobí sympaticky, optimisticky. Po príchode z väzenia stretne peknú ženu a navyše sa mu dostane aj slušného oblečenia a práca v nočnom podniku. Avšak svedomie, ktoré nevie prekričať, sa neustále ozýva. Varínsky svojej postave dodal potrebnú dynamiku a charakter, večný optimizmus....» pokračovať v čítaní

Autobus plný emócií

AutobusOlívia Stachová

    Každý človek sa v živote stretáva s rôznymi životnými okolnosťami. Prežíva radosť, šťastie až sa dostane do zmätočných, vypätých situácií. Toto sa stalo aj hercom v satirickej komédií od Stanislava Stratieva Autobus v inscenácii poslucháčov tretieho ročníka herectva VŠMU v réžii prof. Ingrid Timkovej. Scéna je pomerne jednoduchá – skladá sa len zo stoličiek umiestnených v diagonále k divákom ako v autobuse. Práve tento fakt jednoduchej scény, vyžadoval obsiahnutie hereckou zložkou. Príbeh tejto hry pozostáva z cestujúcich v mestskej doprave, ktorých autobus sa odkloní z každodennej trate. Na základe toho nastanú v autobuse medzi cestujúcimi problémy, ktoré nie sú schopní riešiť. Vo chvíli keď zistia, že sú v situácií kedy im ide o život, nastáva v autobuse panika a práve vtedy začínajú vychádzať najavo ich pravé tváre. Téma je aktuálna nech ju zasadíme do akejkoľvek doby a to na základe toho, že takých egoistických ľudí ako stretneme v tejto hre, môžeme stretnúť...» pokračovať v čítaní

Back to reality

Hanoch Levin: KrumDiana Pavlačková

Každodenný výkrik, ktorý núti odísť z nudnej reality a zažiť svet. Nebyť šedý priemer a žiť život, ktorý sme si vysnívali. Naša realita, realita hry Krum. Tá prináša veľmi aktuálne témy, blízke problémom dnešných mladých ľudí.  Hľadanie si svojho miesta v tejto spoločnosti, boj medzi snami a ich nesplniteľnosťou v reálnom živote či potácanie sa v nefunkčných vzťahoch. Cynický obraz takýchto problémov zinscenoval režisér Juraj Nvota spolu s absolventským hereckým ročníkom v novej inscenácii Divadla Lab. Vďaka tejto inscenácii sa na Slovensko dostáva nová hra a autor, ktorý bol pre naše územie doposiaľ neznámy. Hru napísal Hanoch Levin, významný izraelský dramatik a režisér 20. storočia. Jeho tvorba sa vyznačuje silným kritickým až cynickým nazeraním na spoločnosť, od jednotlivcov až k politike a globálnym problémom. Hra Krum patrí medzi texty, v ktorých sa zameriava na veľmi úzke spoločenstvo ľudí, mladú...» pokračovať v čítaní

Empatická apokalypsa

Divadelná NitraApokalypsaRomana Srncová

    Slovo empatia sa stalo kľúčovým pre festival Divadelná Nitra. Vzhľadom na repertoár, ktorý sa v nitrianskych divadlách objavil je táto voľba pochopiteľná. Výber umeleckých diel niesol vážnu tématiku, ktorá upozorňuje a varuje diváka. Život nespočíva len o dosiahnutí nejakého cieľa a teda jeho naplnenia, a to nie len v extrémnych prípadoch, ale aj o schopnosti prežiť. Životný štandard zakladáme na kľúčových slovách ako cieľ. Cieľ niečo dosiahnuť. S ním sa potom často spájajú rôzne vidiny, predstavy, vedomosti, nápady, vnuknutia, snahy, dojmy... Spletitá sieť, ktorú vytvárame z našich predstáv a následná realizácia nám zabraňuje vidieť podstatné veci okolo nás. Divadelná Nitra umožnila a prestrela na javisko výber životných situácií, ktoré si nevieme ani predstaviť ako je genocída, otázka ohľadom utečencov, vojny či nezamestnanosti. Diváka tak vytrhla z jeho pohodlnosti a donútila ho zamyslieť sa prostredníctvom rôznych žánrov a to v podobe rozhlasového vysielania,...» pokračovať v čítaní

Nebezpečné rádio

Divadelná Nitra 2015Štvavé rádioDáša Godová

Program tohtoročnej Divadelnej Nitry priniesol rôznorodé inscenácie, ktoré spájala téma empatia v duchu hesla „Empatia – zdieľať a dávať“. Cieľom tohto hesla bolo upriamiť pozornosť na schopnosť človeka myslieť na iných, vžiť sa do ich kože a konať nezištne. Ďalšími témami boli spoločnosť, násilie, imigrácia, extrémizmus, chudoba alebo genocída, ktoré sú vo svete aktuálne aj dnes. Genocída v Rwande sa stala zdrojom pre vznik inscenácií Sobota s rozhlasom (Compagnie Kadidi/Dorothée Munyaneza, Francúzsko) a Štvavé rádio (Medzinárodný inštitút politickej vraždy, Nemecko/Švajčiarsko). Oba tieto projekty mali spoločnú tému, no odlišovali sa práve formou interpretácie dejín. Režisér Milo Rau ako zakladateľ a vedúca osobnosť Medzinárodného inštitútu politickej vraždy sa na festivale predstavil dokumentárnou drámou Štvavé rádio (Hate Radio) o dodnes rezonujúcej genocíde v Rwande v roku 1994. Genocída sa začala zostrelením lietadla...» pokračovať v čítaní

Dve klasiky, dvaja režiséri, jeden ročník

Július Barč-Ivan: DvajaBožena Slančíková-Timrava: Všetko za národKarol Mišovic

Keby chcel niekto napísať diplomovú prácu na tému Dramaturgia Divadla Lab (vrátane ostatných hracích priestorov DF VŠMU) rýchlo by asi narazil na neuskutočniteľnosť tohto zámeru. Nájsť spoločného menovateľa medzi desiatkami inscenácií a projektov, ktoré iba za jeden školský rok študenti zrealizujú, je nemožné. Zloženie repertoáru je rôznorodé a závisí od toho, ako veľmi rôznorodí sú študenti. Nech už pohnútka k uvedeniu hry pochádza od samotných poslucháčov, či ich pedagógov. Študenti 1. ročníka magisterského stupňa odboru divadelná réžia Matúš Bachynec a Jakub Mudrák taktiež prekvapili nekonvenčnosťou výberu titulov aj následným scénickým spracovaním. Obaja už mali možnosť režírovať v zimnom semestri. Kým Bachynec siahol po nepríjemne reálnej sociálnej dráme Kebab od Gianiny Carbunariu (premiéra 3. 12. 2014), Mudrák spracoval Čechovove Tri sestry (premiéra 14. 1. 2015). Pri svojich ďalších réžiách dramaturgický uhol absolútne otočili a uviedli dve...» pokračovať v čítaní

iniciátor
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com