Včely, ktoré bijú na poplach

KBTErasmusLindsay EagarStayMiroslava Košťálová
Stay

Na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU vznikol počas zimného semestra 2017 projekt tretieho ročníka Erasmus študentov – Portugalky Ráquel Dias a Argentínčana Luciana Mansur Nahra. Bábkarský projekt pod názvom Stay vznikol na motívy románu od Lindsay Eagar Hour of the bees. V príbehu sa stretávame so starým otcom Sergiom, trpiacim demenciou, ktorý svojej vnučke Carol rozpráva príbeh o strome, ktorý dokáže zahojiť akúkoľvek ranu, či o včelách, ktoré namiesto medu prinášajú osviežujúci dážď.

Režisérka Paula Belická (2. mgr., KBT) rozdeľuje scénu na tri časti, pričom každá z nich má iný význam. V ľavej časti sa spolu stretávajú Sergio s Carol, a on jej rozpráva príbeh o strome a včelách. Bábka Sergia je vyrobená z dreva (Juliána Dubovská, 1. mgr., KBT) a animuje ju Argentínčan Luciano. Starobu a demenciu človeka vyjadruje napríklad prostredníctvom lyžičky, ktorú trasúcimi sa rukami prikladá k ústam bábky. Vnučku Carol stvárňuje Portugalčanka Ráquel. Je až dojímavé, s akou nežnosťou napúšťa pohár vody, ktorý následne prikladá k ústam bábky starého otca. Prostredníctvom úprimného úsmevu vyjadruje lásku k svojmu dedkovi, ktorá sa v niektorých scénach mení na skutočný strach (keď vypadne z okna). Ľavá časť scény je vyjadrením retrospektívnych myšlienok a zároveň ukazuje vzťah medzi starým otcom trpiacim demenciou a jeho malou, zvedavou vnučkou. Rozprávanie samotného príbehu je prerušované snovými výjavmi, ktoré sa realizujú uprostred scény. Ráquel a Luciano prostredníctvom vzájomného odďaľovania a zbližovania sa pripomínajú magnetické pole. V ich tanečnej choreografii je badateľne cítiť vášeň premiešanú s nehou a túžbou, ktorá prichádza s každým opätovným odchodom a následným návratom.

Pravá časť scény ostáva dlho nevyužitá, no to sa mení bezprostredne po starčekovej smrti. Ráquel opatrne otvára malý kufrík a so zaslzenými očami doň ukladá drevenú bábku. Ticho, ktoré nastane bezprostredne po tomto akte, pripomína zaslúžený spánok včiel. Pomaly sa však vytráca , priamo úmerne s hudobnými vložkami, ktoré zabezpečujú potrebnú dynamiku (Marcel Vén, Juraj Havlík, Jakub Havlík, Michal Kinik).

Paule Belickej sa podarilo vytvoriť inscenáciu, v ktorej sa mohol naplno prejaviť temperament zahraničných študentov. Vďaka postupnému dávkovaniu emócií (radosť, zvedavosť, strach, vášeň, smútok) sa mohol divák postupne a pomaly vnoriť do príbehu, v ktorom sa miešajú spomienky spolu s novými začiatkami. A to všetko v prítomnosti včiel, ktorých bzukot pripomína neodvrátiteľnú skutočnosť – že čas rýchlo beží, a preto by sme mali urobiť všetko pre naplnenie svojich snov.

Miroslava Košťálová

1. bc KDŠ

iniciátor
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com