Vyjsť z doktorandskej ulity

konferenciaMarek GodovičRedakcia

 Doktorandské konferencie sú dobrou možnosťou pre študentov doktorandského programu stretnúť sa a konfrontovať sa so svojimi kolegami a kolegyňami s iných vysokých škôl, konfrontovať sa, či nadviazať nové spolupráce. Rovnako dôležité sú aj pri získavaní skúseností a aj názorov na svoj výskum či rozpracovanú dizertačnú prácu. Ešte väčšie prednosti to má, keď sa tento proces deje aj v medzinárodnom kontexte. Na brnenskej Divadelnej fakulte JAMU sa 20.-21. novembra 2015 konal už 7. ročník medzinárodnej konferencie doktorandských štúdii, ktorá sa z iniciatívy prof. Josefa Kovalčuka, každý druhý rok. Konferencie sa z našej fakulty v minulosti zúčastnilo niekoľko študentov. Témou posledného ročníka boli Current Challenges in Doctoral Theatre Research (Súčasné výzvy v doktorandskom výskume divadla).    Program konferencie bol rozdelený na niekoľko tematických panelov. Študenti doktorandského štúdia z Južnej Afriky, Kanady, Francúzska, Španielska, Nemecka, Maďarska, Poľska,...» pokračovať v čítaní

iniciátor
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
spriatelené weby
VŠMU Bratislava Časopis DAMU pro kritiku a divadlo
Kontakt

Divadelný (internetový) časopis
Študentská revue Katedry divadelných štúdií
Divadelnej fakulty VŠMU
reflektorredakcia@gmail.com